سید محمد میرعارفین

اگر واقعا به دنبال یادگیری مفهومی هستید در چنین دوره هایی شرکت نمایید.

سید محمد میرعارفین مدرس: روزبه کتب زادهسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانمکان: هتل مارلیک