سید قاسم حسینی

برگزاری کارگاه PMBOK در آخر دوره آموزشی از نظر اینجانب معادل کل دوره PMBOK برگزار شده است و نکات حائز اهمیتی در این کارگاه در تمامی زمینه ها علی الخصوص در بحث ریسک، WBS، CV،SV، SPI، CPI،EAC و…مطرح شد، پیشنهاد می گردد که مدت زمان این کارگاه بیشتر شود، بین 2 تا 3 روز برگزار گردد.

سید قاسم حسینیمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-13 تیر 92