سید امیر حسین سفاری زاده

توصیه بنده اینست که RMP در زمان کمی پس از گذراندن PMBOK و یا گرفتن مدرک PMP برنامه ریزی گردد و پس از گذران دوره RMP، شخص در آزمون RMP شرکت کند. زیرا با احتساب تسلط به PMBOK و گرفتن PMP بسیار راحت تر و سهل تر می توان در آزمون RMP پذیرفته شد.

سید امیر حسین سفاری زادهمدرس: روزبه کتب زادهشرکت ناردیسمکان: هتل ورزش