سيد آرمان رئوفي

آقاي مهندس ولايتي به نظرم يك انسان با اخلاق و بسيار با تجربه در زمينه دوره بودن و با انتقال خوبشون و همچنين ايجاد فضاي صميمي و تيمي در بين دوستان، يك دوره بسيار پرفايده رو براي همه رقم زدن.

سيد آرمان رئوفي