سهیل برادران

بنده به خاطر مدت زمان محدود و مشغله کاری راغب به گذراندن دوره امادگی ازمون pmp داشتم که این موضوع با توجه به حجم بالای مطالب و ثقیل بودن انها فقط با یک برنامه ریزی دقیق، تمرینات هدفمند، و منتورینگ عالی میسر میشد که خوشبختاته این دوره تمامی ویژگی های فوق را داشت و با بهره گیری از دوره استاد واحدی توانستم به هدفم در مدت زمان محدود برسم. به نظرم مسیر جایگزینی برای این موضوع وجود ندارد!

سهیل برادران