سعید پشتان

جناب آقاي مهندس واحدي،
با عرض سلام،
خواستم مراتب تشكر خود را مجددا عرض نمايم و بواقع بنده قبولي خود را مرهون روش و اصول آموزش جنابعالي مي دانم.
به عبارتي بايد عرض كنم كه ويژگي روش آموزش جنابعالي كه منجر به ثمربخشي در آزمون مي گردد (به اعتقاد بنده)، شامل موارد زير است:
– جزوات آموزشي مناسب جهت فهم بهتر استاندارد
– روش مناسب در ارائه و فن بيان
– برنامه زمان بندي منظم و دقيق اجرا
– برنامه و روشهاي مرتب براي آزمونهاي داخلي
– تهيه جزوات تكميلي
– تسلط كامل بر موضوعات و راهنمايي در موضوعات كليدي كه لازم موفقيت در امتحان است
– روشهاي تشويقي و تكليفي درست
با عرض ارادت
پشتان

سعید پشتانتهران-کرج-دهکده ورزشی-1391-04-04شرکت: ایمیلمدرس: علی واحدی دیز