روزبه کتب زاده

جناب آقای مهندس واحدی
در ابتدا جا دارد از زحمات بی دریغ شما تشکر نمایم. روش تدریس منحصر به فرد شما باعث گردید یکی از بی نظیرترین دوره های آموزشی من رقم بخورد. توجه به نحوه توزیع ساعات آموزشی در طول روز، تنظیم شرایط محیطی کلاس، توجه به نوع تغذیه و تلاش در جهت پویایی کلاس تنها گوشه ای از ویژگیهای مذکور است که به جرات تا کنون در دوره های قبلی تجربه ننموده ام. کلیه جزوات و آزمون ها در نهایت دقت و بسیار کامل آماده گردیده بود. راهنمایی های شما بسیار موثر و ارزشمند بود و به طور کلی دوره بسیار ارزشمندی را تجربه نمودم که گذراندن ان را به دوستان دیگر توصیه می کنم. در رابطه با آزمون سوالات مفهومی آن بیشتر بود و با توجه به تجربه ای که از آزمونهای آزمایشی داشتم و توصیه های جنابعالی توانستم بر استرس امتحان غلبه کنم. تقریبا ۵۰ سوال اول آزمون از پیچیدگی بیشتری برخوردار بود و به تدریج روند مناسبتری در ادامه آزمون در پیش گرفت. لذا مدیریت اعتماد به نفس و تمرکز در ابتدای آزمون بسیار مهم است. تقریبا ۳۰ سوال از ۵۰ سوال اول را در ابتدا مارک نمودم که در انتها پس از اینکه تسلط کامل بر آزمون پیدا نمودم برگشته و آنها را مرور کردم. در پایان لازم می دانم مجددا از شما استاد گرامی تشکر نمایم و برای سایر هم دوره ای های خود آرزوی موفقیت می نمایم.
روزبه کتب زاده زمستان ۹۱

روزبه کتب زادهمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت راهبران رستاک-1391-10-29