روح اله طرف

بدون شك دوره آمادگي آزمون PMP با تدريس استاد واحدي، حتي با صرف نظر كردن از  نتيجه عالي آزمون براي من نيز، يكي از بهترين و موثرترين دوره هاي آموزشي من بوده است. استاد واحدي با استفاده از تجربه و هوش بالا، به شكلي مطالب و موضوعات استاندارد  PMBOK (و البته نانوشته هاي اين استاندارد) را دسته بندي و ارائه مي كنند، كه ضمن افزايش انگيزه مخاطب، راندمان يادگيري در زمان كلاس را افزايش داده و در ادامه نيز با ارائه جزواتي كه بسيار منظم و هدفمند تهيه شده اند، زحمت باز خواني و مرور مجدد را نيز به حداقل مي رساند. همچنين در كنار جزوات كامل و شيوه تدريس عالي، برگزاري آزمونهاي آزمايشي كه مطابق با آزمون واقعي شبيه سازي شده اند، در موفقيت در آزمون PMP بسيار تاثير گذار است.

تنها توصيه من به شركت كنندگان در دوره هاي استاد واحدي اين است كه دوره آمادگي آزمون را با اعتماد كامل به ايشان آغاز و سپري نمايند چرا كه هر آنچه جهت آزمون PMP مورد نياز است، در زمان مناسب و به بهترين شكل  توسط ايشان ارائه خواهد شد.

روح اله طرفمدرس: علی واحدیشرکت: نفت و گاز پارس1394