رضا بهرام‌زاده

من تمام دوره هایی که در رستاک شرکت کردم بهترین و بی نقص ترین بود. در مقایسه با دوره هایی که در موسسات داخل و خارج از ایران چه آنلاین و چه حضوری شرکت کردم رستاک بهترین بود و الان به مرحله ای رسیدم که حتی از موضوع دوره هم اطلاعی نداشته باشم ولی بدانم رستاک داره برگزار میکنه بدون شک شرکت میکنم چون همه دوره ها کاملا کاربردی و در جهت رشد فردی و حرفه ای هست.

رضا بهرام‌زاده