دانشجوی دوره

دوره آموزشی بسیار عالی با تدریس مهندس واحدی و مهندس کتب زاده بود. بسیاری از ایرادات عملی کار در حین اجرای پروژه مشخص می گردید که در واقعیت به دلیل اینکه زمان و حجم کار بالاست این دقت در پروزه ایجاد نمی گردد.

دوره تمامی نقاط قوت یک تیم خوب را آموزش می داد و هر گروهی می توانست خود را ارزیابی کند.

دانشجوی دوره مدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93