دانشجوی دوره

تسلط استاد بر استاندارد و پاسخگویی بسیار مناسب به سئوالات، جامع بودن دوره به طوری که نیاز به هیچ گونه منبع مکملی نمی باشد و برخورد بسیار خوب همکاران آموزش شرکت از نقاط قوت شرکت رستاک نسبت به سایر موسسات می باشد و ضمن اینکه با توجه به تغییرات اساسی ورژن 2012 استاندارد PMBOK نسبت به ورژن قبلی، شرکت در این کلاس جهت آگاهی از این تغییرات بسیار الزامی می باشد.

دانشجوی دورهمدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92