دانشجوی دوره

دوره ای است در سطح بین المللی و با استانداردهای بین المللی از هر نظر. شرکت در این دوره دید همه جانبه و هوشمندانه ای را در برخورد با چارچوب PMBOK در اختیارتان قرار می دهد. از نقاط مثبت بسیاری که این دوره آموزشی نسبت به سایر موسسات آموزشی دارا می باشد، نحوه ی تدریس، تسلط استاد محترم و نظم برگزاری کلاس بسیار قابل توجه می باشد. در دوره های داخلی تقریبا در این حد از نظم، برخورد حرفه ای، احترام و بزرگ نظری ندیده ام. حضور در این دوره را به دوستان توصیه می نماییم.

دانشجوی دورهمدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92