دامون میرهاشمی

ایجاد کار عملی، Work Shop، انجام کار به صورت تیمی و تهیه مدارک در یک فضای واقعی از نقاط قوت بود، همچنین سر زدن استاد به صورت میز به میز و رفع اشکال هم کاملا مفید بود. حضور در این دوره فرصتی را برای دوره کردن فرآیندهای مدیریت پروژه است و کمک شایانی در جا افتادن مطالب در ذهن می نماید.

دامون میرهاشمیمدرس: آقای واحدیشرکت: OIECتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92