حمید مرادی تبریزی

به تمامی دوستان و همکاران که خواهان پیشرفت و ارتقاع علم مدیریت پروژه خود و سازمانشان و همچنین پیشرفت کشور عزیزمان می باشند، توصیه می کنم این دوره و دوره های تکمیلی مربوطه را بگذرانند. ضمنا این دوره یکی از بهترین و کاربردی ترین دوره ی مرتبط با مدیریت و انجام پروژه می باشد.

حمید مرادی تبریزیمدرس: آقای واحدیشرکت: پناه ساز ایرانتهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92