حمید رضا بوستان پور

استاد ارجمند ممنون هستم از جناب عالی به خاطر تلاش درآموزش و گسترش علم مدیریت پروژه در کشور زیبای ما ایران، علمی که بیش از هر چیز به آن نیازداریم و شما به کارشناسان و مدیران کشور کمک می کنید تا به این علم روز دنیا تجهیز گردیده و در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ کشور از آن استفاده نمایند.

من باور دارم شما به حق پدر گسترش و آموزش علم مدیریت پروژه ایران در دوران معاصر می باشید.

حمید رضا بوستان پور مدرس: علی واحدیشرکت: نفت و گاز پارس1394