حميدرضا افشاري

جناب مهندس واحدي
استاد گرامي
با سلام

وظيفه اين بود كه پيشتر از اين‌ها از تمام زحماتي كه در اين مدت براي ما كشيديد كه به ‌نظر بنده فقط از يك مربي دلسوز برمي‌آيد تشكر و قدرداني كنم. اميدوارم كه با اخذ مدرك PMP خستگي

اين دوره از تن شما بيرون كرده باشم. مطمئن باشيد كه توصيه بنده براي كسي كه نيازمند يك همراه متخصص و متعهد جهت اخذ مدرك حرفه‌اي مديريت پروژه بوده به دلايل زير شما خواهيد

بود:
1-    اشراف كامل به استاندارد
2-   داشتن تجربه مرتبط با مديريت پروژه كه باعث ايجاد زبان مشترك با افراد پروژه‌اي حرفه‌اي كه قصد اخذ مدرك را دارند مي‌گردد.
3-  دلسوز بودن فراتر از تعهدات قراردادي و اخلاقي
4-   تهيه و ارايه مطالب به صورت حرفه‌اي
5-   همراهي كامل در تمام اوقات

هم‌چنين به عنوان تجربه امتحان عرض كنم كه به نظر من سطح تست‌ها كمي سخت‌تر از آزمون‌هاي دوره بوده، پيشنهاد مي كنم كه از سوالات موقعيتي بيشتر استفاده شود. در انتها بار ديگر

از اين‌كه در طول دوره كاملاً همراه ما بوديد سپاسگزاري می كنم.

حميدرضا افشاريمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1389-04-20