حسین قادری

با توجه به تجربه کار تیمی به همراه پارامترهای زمان، بودجه و موارد دیگر، تجربه این دوره بسیار مفید می باشد، خصوصا برای تیم هایی که در محیط کار با یکدیگر کار می کنند، بهتر است قبل از شروع پروژه اصلی این کار تیمی ساخت Igloo را تجربه کنند.

حسین قادریمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت زیمنسمکان: هتل بزرگ تهران