حسینی نیک

استاد گرامی جناب آقای مهندس واحدی
برای بنده باعث افتخار و مباهات است که مدتی هر چند کوتاه از کلاسهای مدیریت پروژه برگزار شده توسط جنابعالی بهرمند شدم. امیدوارم سایر دوره های را نیز بتوانم از دانش و تجربه شما بهره بگیریم. بنده اعتقاد دارم در عصر حاضر بدون تجهیز شدن به آخرین فنون مدیریت و رهبری قادر به پیشرفت و رقابت با سایرین نخواهیم بود. لذا از تمامی افرادی که به نحوی در سمتهای مدیریتی و در سطوح مختلف ایفای نقش مینمایند توصیه مینمایم از این دوره ها و کلاسها بهرمند شوند.
با تشکر

حسینی نیکمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1390-04-20