بی‌نام

ن با تحقیق و توصیه اساتید مدیریت پروژه در این دوره با توجه به نیازی که در کار داشتم شرکت کردم. اگر به دنبال دوره ای با استاد حرفه ای، با تجربه و با دانش عالی هستید این دوره کاربردی رو حتما شرکت کنید.

بی‌نام