بی‌نام

من دوره های بسیاری شرکت کردم، واقعاً خوشحال هستم که مدرسی همچون آقای واحدی در کشورمان داریم که برتر از اساتید بین المللی نباشند با آنها برابری میکنند. با تشکر از برگزار کنندگان و آقای واحدی گرامی

بی‌نام