بیژن اسفندیاری

استاد عزيز جناب آقاي واحدي
ضمن تشكر از زحمات بي دريغ جنابعالي و از حوصله اي كه در بر گزاري اين دوره متحمل شديد .

الف:” آموخته هاي شما از دوره”  بعنوان فردي كه مدتها در مسائل اجرائي در گير بوده ام با آشنا شدن با دانش مديريت پروژه (PMBOK ) اين فرصت را براي خود م و  پروژه هاي نيروگاهي توسعه (1) مغتنم شمرده و بسيار اميدوارم كه در آينده بتوانيم از اين دانش به نحو مطلوب استفاده كرده و باعث غناي كاري پروژه ها گردد. شايد اين چند نكته نتواند قالب مناسبي براي بيان آموخته ها باشد اين دانش ميبايست در عمل اجراء و پياده گردد.
ب: “توصيه براي ديگران” اينها برداشتهاي بنده مي باشد و لزوما” نمي تواند قطعي فرض گردد.
1- جنابعالي سعي بفرماييد سطح دانش قبلي افراد شركت كننده با اين مقوله (PMBOK)  در كلاسها در نظر گرفته شود.
2- بصورت مجدانه پيگيري بفرماييد كه سطح آزمون هاي كلاسي ارتقاء پيدا كند (براي افرادي كه زير نمره 70ميباشند) تاكيد ميشود كه اين پيشرفت در نمرات آزمونهاي كلاسي پيگيري گردد.
3- براي افرادي كه نمرات پائين تر از حد نصاب مي باشند برنامه ريزي جداگانه طراحي گردد به هر طريقي كه خودتان صلاح ميدانيد.
4- دادن اطمينان خاطر به افراد متوسط حتما” مي بايست با برنامه و اقدام اصلاحي مشخص همراه باشد.
5- افرادي كه داراي استرس از قبول شدن در امتحان را دارند ميبايست براي آنها وقت كافي گذاشته شود حتي به قيمت كلاس اضافه .
6- تا اينكه  اطمينان پيدا نكنيد كه فرد مورد نظر به حد مطلوبي از تسلط بر مطلب قرار نگرفته او را رها نكنيد
7- حضور جنابعالي در كنار همكاران در روز امتحان و جمع بندي امتحان براي گروه دوم بسيار ضروري مي باشد
8- مطا لب بسيار فرار مي باشد نمي شود هم كار كرد وهم اين درس را خواند جدا” براي اين منظور وقت كافي مورد نياز مي باشد.
9- لازم است كه افراد شركت كننده هرگونه ذهنيت قبلي در مورد نتيجه را براي خودشان پاك كرده و با اطمينان قاطع در آزمون شركت نمايند.

بیژن اسفندیاریمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - ایران-1388-03-20