ایرج هواسی

شرکت راهبران رستاک در ارائه مطالب به روز و ایده آل نسبت به سایر موسسات آموزشی برتر می باشد. و اساتید آن با علم روز آشنا و در انتقال مطالب به ساده ترین و رساترین وجه مسلط می باشند، به قول انیشتن، هیچ کس هیچ مطلبی را به سادگی نمی تواند توضیح دهد مگر بر آن احاطه ی کامل داشته باشد.

ایرج هواسیمدرس: آقای واحدیشرکت: البرز مسیر (EPC)تهران - هتل آکادمی فوتبال-آبان 92