اژدی بهرامی

با توجه به اهمیت مدیریت پروژه بخصوص در کشور عزیزمان ایران که پروژه ها معمولا سروقت و با هزینه مصوب پایان نمی یابند، بسیار اهمیت دارد که از دانش روز در این زمینه بهره مند شویم.

اژدی بهرامیمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت فولاد هرمزگانمکان: فولاد هرمزگان جنوب