امین کمائی

خانه ات آباد باد
از تو هر عصر و زمانی یاد باد
ای معلّم ای چـراغ زندگانی و وجـود
غصّه هایت یک به یک برباد باد
بر تو از حق داد باد
با آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر واحدی و تیم رستاک

امین کمائیتور جامع آنلاین PMP - بهار 1401