امین جعفری

نکته متمایزکننده رستاک از سایر موسسات آموزشی، وجدان کاری، دلسوزی ، عِرق، حساسیت و احساس مسئولیت  تیم این مجموعه در قبال شاگردان و همچنین بروز و مُدرن بودن مطالب آموزشی ارائه شده است .

از نظر حقیر تعداد این قبیل موسسات در حال حاضر در شهر تهران تک رقمی است که چشم انداز روشنی از آینده حرفه ای مجموعه رستاک به تصویر می کشد. امیدوارم سایر موسسات آموزشی نیز به عنوان الگو، خط مشی و روال مجموعه موفق شما را در پیش بگیرند. چنانچه قابل بدانید باعث افتخار خواهد بود که مشتری سایر خدمات آمورشی شما باقی بمانم. توفیق روز افزون شما و مجموعه رستاک را از خداوند منان خواستارم.

امین جعفریمدرس: آقای واحدیتهران - هتل آکادمی فوتبال-اردیبهشت 93