امین جعفری

با سلام مطالب و نکاتی که در این دوره آموختم نه تنها در اجرای پروژه ها کاربردی بوده بلکه در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی نیز بسیار سودمند می باشد. از وجدان کاری، حساسیت و وسواس جناب آقای مهندس واحدی در انتقال آموزه های مفید ایشان سپاسگزارم.

امین جعفریمدرس: آقای واحدیشرکت: ناردیستهران - هتل آکادمی فوتبال-بهمن 92