اسماعیل کوچکی

از کلیه علاقه مندان به مباحث مدیریت پروژه درخواست دارم با ارتقاء سطح معلومات خود در حوزه مدیریت پروژه از طریق شرکت در کلاس های اینچنینی، سطح علمی مدیریت پروژه کشور را بالاتر ببرند. امید است در آینده، تمام یا اغلب مدیران پروژه کشور دارای مدرک مرتبط با (PMP و .. ) باشند و پروژه ها را به صورت اصولی مدیریت نمایند.

اسماعیل کوچکیمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-مرداد و شهریور 92