آیدین غفارنژاد مهربانی

با سلام دوره مقدماتی PMBOK را در حضور استاد بزرگوار جناب مهندس واحدی بودیم . دوره مذکور توسط شرکت برنامه ریزی شده بود و علی رغم علاقه ای که به شرکت در دوره داشتم قبل از شروع کار ، از ثمر بخش بودن آن زیاد مطمئن نبودم . شاید باورش برای کسانی که تجربه مشابه را نداشته اند آسان نباشد که پس ار برگزاری این دوره ها ، زبان مشترک و استاندارد PMBOK ، زبان رسمی بیشتر ارتباطات سازمانی ما گردیده است و با توجه به تعریف صحیح و دقیق استاندارد که به زیبایی توسط استاد واحدی ارائه شده و آموزش داده می شود ، بسیاری از برداشت های سلیقه ای و یا سوء تفاهم در برداشت از مدارک پروژه کاهش یافته . همچنین در تعرف و تکوین پروژه های جدید ، مسیر مشخص و روشنی تصویر گردیده است که با درک درست ایجاد شده از اهمیت هر یک از مستندات ، قرار گیری نفرات در قالب پروژه ها با راحتی بیشتری امکان پذیر گردیده است . امیدوارم امکان شرکت در کلاس های پیشرفته تر این استاد را نیز داشته باشم .

آیدین غفارنژاد مهربانیمدرس: علی واحدیشرکت: مپنا لوکوموتیو92.09.24