آناهیتا باقری

به منظور حل و فصل چالش های درون سازمانی و تسریع فرآیند مذاکرات از راهبردهای سیستم ارزش کسب شده بهره گیرند.

آناهیتا باقریمدرس: علی واحدی دیزتهران - هتل آکادمی فوتبال-شهریور 92