آناهیتا استانلو

از برتری های این دوره تسلط مدرس به مباحث و محل برگزاری مناسب نسبت به سایر موسسات بود.

با حضور در کلاس و دوره کامل مباحث PMBOK و ایجاد یک نظام فکری در خصوص PMBOK موجب افزایش اعتماد به نفس جهت حضور در امتحان و ایجاد نظام فکری در خصوص نحوه آماده سازی فرد برای آزمون می شود.

آناهیتا استانلومدرس: علی واحدیشرکت: مهندسی کانی کاوان شرقمکان: هتل آکادمی تهران