آریا عباسی

جناب آقای واحدی،
این افتخاری برای من بود تا در طول سه دوره مختلف افتخار شاگردی شما را داشته باشم. لذتی که از این دوران برای حضورم در کلاس های شما بردم و هر آنچه که از شما آموخته ام سبب شده تا علاوه بر اینکه شاخص و معیاری عالی برای ارزیابی همه جانبه دوره های اموزشی مختلف داشته باشم، عزم خودم را برای ادامه مسیر و تکمیل تحصیلاتم بیش از پیش جزم کنم و شرکت در کلاس های شما را به هر کسی، خصوصا دوستانم توصیه کنم.
شرکتم در کلاس های شما نه تنها دیدم نسبت به آینده کاری ام را تغییر داد و آن را از خشکی و حالت تئوریک در آورد، بلکه بر طرز فکرم، رفتارم و تصمیم گیری های زندگی شخصی ام هم تاثیر گذاشت. هر آنچه که گفتم را به این جمله ختم می کنم که با افتخار از شاگرد شما بودن برای دیگران خواهم گفت.
مرسی از شما که دلسوزانه و پدرانه برای ما وقت گذاشتید.
برایتان یک دنیا شادی و سلامتی از یگانه ترین مدیر پروژه آفرینش آرزو دارم.

آریا عباسیمدرس: علی واحدی دیزشرکت: ایمیلتهران - شرکت راهبران رستاک-1391-09-16