درباره من

مولف، مشاور و مدرس مدیریت پروژه دارای گواهی‌های:

 • PMP (Project Management Professional)
 • PRINCE2 Practitioner MoP Practitioner (management of portfolios)
 • P3O Foundation (Portfolio, Program, and Project Offices)
 • MSP Foundation (Managing Successful Programs)
 • MoV Foundation (Management of Value)
 • M_o_R Foundation (Management of Risk)
 • AgilePM Practitioner (Agile Project Management)
 • CSM (Certified ScrumMaster)
 • PSM I (Professional Scrum Master level 1)
 • PSM I (Professional Scrum Master level 1)PSPO I (Professional Scrum Product Owner level 1)
 • EXIN Agile Scrum Foundation ITIL Foundation (IT Infrastructure Library) APMG
 • Certified PRINCE2 Trainer EXIN
 • Certified MoP Trainer EXIN Certified Agile Scrum Trainer

 

سوابق کاری:

 • تالیف یا ترجمه نزدیک به ۵۰ عنوان کتاب (فارسی و انگلیسی)
 • با 17 سال سابقه تدریس و مشاوره در ایران، بلژیک، فرانسه و هلند
دوره های من
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.