Testimدرials

مسعود طهرانی مجد

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، دوره‌ای ضروری و واجب برای تمام کسانی است که چشم‌اندازی برای مدیر شدن دارند. برای کسانی است که به فکر راه‌اندازی کسب و کار اقتصادی هستند (کوچک و یا بزرگ). برای کسانی است که به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند. برای کسانی است که در پیچ و خم حساب و کتاب های روزانه و محاسبات دخل و خرج های خود گرفتار شده‌اند و برای کسانی است که مشتاق گام برداشتن و تنفس در فضای مالی (هرچند کوتاه) هستند. شرکت رستاک با سایر مؤسسات قابل قیاس نیست، زیرا نوع بیان و تسلط اساتید راهبران سیستم رستاک به موضوعات مطروحه، فضای آنلاین را به فضای حضوری تبدیل می‌کند و احساس بودن در کلاسی حضوری را خواهیم داشت. اتفاقی که در دیگر دوره های آموزشی آنلاین شرکت‌های دیگر رخ نمی‌دهد.

فرشاد ثابت

بدینوسیله مراتب تشکر خود را از برگزاری کلاس مدیریت مالی ابراز داشته و شرکت در این کلاس را برای تمامی مدیران توصیه می نمایم.

آنچه من از این کلاس یاد گرفتم: مفاهیم پایه و اولیه در فهم صورتهای مالی، آشنایی با الفبا و ادبیات مالی، دیدگاه بهتر نسبت به کسب سود و مدیریت مخارج و هزینه ها، چگونگی و استفاده از مفاهیم فوق در بهینه سازی عملکرد واحدهای سازمانی.

نکات مثبت کلاس: بیان بسیار خوب مدرس، تسلط مدرس بر مباحث اصلی و مباحث مربوط، ارتباط انسانی مناسب بین مدرس و حاضرین در کلاس، وقت شناسی و دقت مدرس در اداره کلاس، متناسب بودن مباحث با نیازها.

امید است تا مجدداً در راستای فراگرفتن مطالب بیشتر و تخصصی تر در خدمت شما باشیم.