Testimدرials

آرش زینالی

آرش زینالی

فرق کسی که در ted سخنرانی عالی می کند و هزاران بار دیده می شود و فردی که جرات صحبت در یک جمع چهار نفره را ندارد چیست؟
یک دوره عالی برای هر فردی که می خواهد کار خودش را و حرف و منظورش را عرضه کند. چه وقتی که می خواهد حرفش را در خانواده مطرح نماید و اثر خوبی از آن بگیرد چه زمانی که برای مدیر خود کار سه ماهه خود را می خواهد ارائه دهد و مدیر بیشترین بهره را از صحبت های او برداشت کند و چه زمانی که می خواهد کالا و محصول خود را به طور خوبی برای مشتری خود پرزنت کنیم تا برای خرید اقناع شود.
پیشنهاد می کنم حتما این دوره را بگذارنید با علی واحدی
پشیمان نخواهید شد!