نوشته‌ها

بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد!

بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد! (قسمت سوم)

/
چگونه یک توسعه دهنده یا متخصص خوب را شناسایی کنیم! در ا…
بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد! (قسمت دوم)

بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد! (قسمت دوم)

/
بهره وری توسعه دهندگان ماهر در مقابل معمولی در ادامه قسمت اول پست…
بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد!

بایدهای مدیریت پروژه: پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد!

/
پارادوکس استخدام مهارت یا استعداد! قسمت اول: به جای مهارت، به دنبال استع…