دسته استراتژی و کسب و کار شامل تمام دوره های مرتبط با مفاهیم مدیریت استراتژیک مانند کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard) و مفاهیم مدیریت کسب و کار مانند تحلیل کسب و کار (Business Analysis) می باشد.