آمادگی آزمون مدارک حرفه‌ ای شامل دوره ها و تورهای جامع تمامی مدارک حرفه ای موسسات حرفه ای مانند PMI، IPMA و مدارکی چون PMP، RMP، ACP، PBA و …