دسته دوره‌ های ویدیوئی شامل دوره‌ های آفلاین – Self-Paced یا ویدیوئی می باشد.