در حال نمایش 2 نتیجه

تور جامع PfMP «متخصص مدیریت پورتفولیو»

تور جامع PfMP «متخصص مدیریت پورتفولیو»

update تـمـاس بـگیریـد
today تـمـاس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
زمان دوره 10 تا 12 روز
77
تماس بگیرید
دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management)

دوره کارگاهی مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management)

update تـماس بـگیریـد
today تـماس بـگیریـد
دوره درون سازمانی
زمان دوره 6 تا 8 روز
132
تماس بگیرید