انواع ذخیره‌ ها در مدیریت پروژه
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

انواع ذخیره‌ ها در مدیریت پروژه

ذخیره‌ها از جمله موضوعاتی هستند که دربسیاری از پروژه‌های ما مغفول واقع شده و به همین دلیل هم جایگزین بد آن پدینگ یعنی “دست بالاگرفتن” در برآوردها بیشتر شنیده شده‌ ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 ۲
PMBOK, RESERVE, ذخیره
انواع کارها در پروژه
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

انواع کارها در پروژه

در این پادکست، دکتر علی واحدی دیز به تشریح کامل انواع کارها در پروژه (Types of Work in Projects) می‌پردازد. کارها از دیدگاه استاندارد PMBOK به دو دسته کارهای محصول‌گرا ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 ۲
PMBOK, انواع کارها, محصول گرا, کارهای مدیریتی پروژه
شاخص CPI و TCPI
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

شاخص CPI و TCPI

در این پادکست، دکتر علی واحدی دیز به تشریح کامل دو شاخص CPI و TCPI یعنی “شاخص عملکرد هزینه” یا CPI و “شاخص عملکرد هزینه از این پس” یا TCPI ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 ۲
CPI, EVMS, EVPM, TCPI, سیستم مدیریت ارزش کسب شده
روش‌های اندازه‌گیری ارزش کسب شده
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

روش‌های اندازه‌گیری ارزش کسب شده

در این پادکست، دکتر علی واحدی دیز در ادامه پادکست قبلی تحت عنوان بلایی به نام “درصد تکمیل” به تشریح سایر روش‌های اندازه‌گیری ارزش کسب شده (EV Measurement Techniques) می‌پردازد. ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 0
EV Measurement Techniques, EVMS, EVPM, Weighted Milestone, برهه‌های وزن‌دار, روش XY, سیستم مدیریت ارزش کسب شده
بلایی به نام درصد تکمیل
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

بلایی به نام درصد تکمیل

در این پادکست، دکتر علی واحدی دیز به تشریح مشکلات روش “درصد تکمیل” یا بلایی به نام درصد تکمیل (A Curse named %Complete) در اندازه‌گیری میزان ارزش کسب شده می‌پردازد. ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 0
%complete, EVMS, EVPM, درصد تکمیل, سیستم مدیریت ارزش کسب شده
انواع کارها از دیدگاه مدیریت ارزش کسب شده
مدیریت پروژه، طرح و پورتفو

انواع کارها از دیدگاه مدیریت ارزش کسب شده

در این پادکست، دکتر علی واحدی دیز به تشریح کامل انواع کارها از دیدگاه مدیریت ارزش کسب شده (Types of Works in EVMS) می‌پردازد. کارها از دیدگاه EVMS به سه ادامه مطلب
ارسال شده  در 7 خرداد 1401 0
EVMS, EVPM, انواع کارها, سیستم مدیریت ارزش کسب شده