کتاب آموختن پرواز
معرفی کتاب

کتاب آموختن پرواز

 کتاب آموختن پرواز : یادگیرى مدیریت دانش کاربردى از سازمان‌هاى پیشرو و یادگیرنده  Learning to Fly: Practical knowledge management from some of the world’s leading learning organizations   ✍️ خلاصه کتاب ادامه مطلب
ارسال شده  در 8 خرداد 1401 ۲
Learning to Fly, آموختن پرواز, کتاب