مثلث استعداد PMI

مثلث استعداد PMI در حال تکامل است

در دنیای در حال تغییر ما، متخصصان پروژه باید زیرک‌تر و چابک‌تر از همیشه باشند تا قادر باشند با تغییرات

مدرک PMP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه» – قسمت دوم

درباره مدرک PMP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه» در قسمت اول صحبت کردیم. درباره اهمیت و ارزش مدرک PMP و  جایگاه آن در

مدرک PMP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه» – قسمت اول

 مدرک PMP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه» توسط مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI صادر می شه و PMI یک موسسه مدیریت پروژه بین‌المللی هست

درباره مدرک ACP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه اجایل»

مدرک ACP «حرفه‌ای در مدیریت پروژه اجایل» مخفف Agile Certified Practitioner می‌باشد که نشان‌دهنده این موضوع است که فرد در

درباره مدرک PBA «حرفه‌ای در تحلیل کسب و کار»

مدرک PMI-PBA یا  PMI Professional in Business Analysis یا « حرفه‌ای در تحلیل کسب و کار » چیست؟ اجازه بدید

درباره مدرک IPMA

مدرک IPMA توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association (IPMA یکی از مؤسسات معتبر و به نام در زمینه