بایدهای مدیریت پروژه: سادگی را بر پیچیدگی ترجیح دهید!

بایدهای مدیریت پروژه: سادگی را بر پیچیدگی ترجیح دهید!

من میگم توی دکمه‌های مایکروویو یک دکمه اهمیت داره: “افزودن یک دقیقه“ برای جوشاندن یک فنجان آب برای قهوه، سه

درباره مدرک PgMP «حرفه‌ای در مدیریت طرح»

مدرک PgMP یا Program Management Professionals «حرفه‌ای در مدیریت طرح» توسط PMI ارائه میشه و بهتره اول کمی در مورد