بایدهای مدیریت پروژه: سادگی را بر پیچیدگی ترجیح دهید!

بایدهای مدیریت پروژه: سادگی را بر پیچیدگی ترجیح دهید!

من میگم توی دکمه‌های مایکروویو یک دکمه اهمیت داره: “افزودن یک دقیقه“ برای جوشاندن یک فنجان آب برای قهوه، سه

درباره مدرک PfMP «حرفه‌ای در مدیریت پورتفولیو»

مدرک PfMP «حرفه‌ای در مدیریت پورتفولیو» یا Portfolio Management Professionals توسط PMI از نیمه دوم سال 2014 ارائه شده. اجازه