دوره آنلاين مديريت پروژه ارزش كسب شده پيشرفته EVPM

دوره آنلاين مديريت پروژه ارزش كسب شده پيشرفته EVPM 📌سرفصل ها: . ✅بررسی کامل مفهوم Earned Schedule و تمام فرمولهای

دوره آنلاين مديريت استراتژيك با مدل BSC

دوره آنلاين مديريت استراتژيك با مدل BSC   📅 تاریخ کلاس: ٢٠،١٩،١٣،١٢ تير ٩٩ ⌛ تعداد ساعات: ١٢ ساعت ⏰

دوره منتورینگ آمادگی آزمون PBA

دوره منتورینگ آمادگی آزمون PBA📕📗 جهت تعیین سطح می بایست فرم ارزیابی PBA را از کانال تلگرام رستاک (rsrastak) دانلود

دومين دوره آنلاین مديريت پروژه ارزش كسب شده EVPM

دومين دوره آنلاین مديريت پروژه ارزش كسب شده EVPM . . 📅 تاریخ کلاس: ١٩،١٧،١٥،١١،٩ تير ٩٩ ⌛ تعداد ساعات:

دومين دوره آنلاین مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه OPM3

دومين دوره آنلاین مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه OPM3 . . 📅 تاریخ کلاس: ١٢،١٠،٨ تير ٩٩ ⌛ تعداد ساعات:

پنجمين دوره آنلاین PRINCE2 Foundation

💠 پنجمين دوره آنلاین PRINCE2 Foundation این دوره به شرح زیر برنامه‌ریزی شده است: . 📅 تاریخ شروع کلاس: ٦