شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

زمان : 28 و 29 خرداد 1401

گالری میهمانان، دوستان، دانشجویان و سروران عزیز