شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

زمان : 28 و 29 خرداد 1401

ارائه کارگاه آموزشی “هفت شاه کلید کار تیمی” توسط آقای دکتر علی واحدی دیز