شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

زمان : 28 و 29 خرداد 1401

ارائه کارگاه آموزشی “پروژه ها در تب و تاب چابکی” توسط آقای مهندس روزبه کتب زاده