دوره آموزشی مدیریت دانش

شرکت مس سرچشمه

زمان : دی 98

مدرس: آقای مهندس ولایتی

تعداد نفرات : 16