کارگاه آموزشی مدیریت پورتفولیو RealPoM

شرکت داده ورزی سداد

زمان : 25 و 26 آبان

مدرسین: آقای مهندس واحدی و خانم مهندس گودرزی

تعداد نفرات : 49